Які бувають види живлення безрозсадної капусти пізньої

Різне

Вивчення залежності живлення безрозсадної капусти пізньої від оптимального рівня зрошення рослин та  їх  насадження залежно від густоти  показало, що при густоті 36,7 — 47,6 тис рослин на 1 га і при вологості грунту на рівні 79,5 % НВ у період від з’явлення  сходів до початку утворення головок та 69,5% НВ у період інтенсивного формування головок оптимальними були норми добрив 40 т/га гною. Урожайність капусти становила 800 — 865 ц/га. При збільшення норми мінеральних добрив урожайність майже не змінювалася і становила 865 -885 ц/га.

Саме тому , по грунтово-кліматичних зонах установлено широкий діапазон реагування капусти пізньої на внесення добрив, проте оптимальні норми добрив були досить близькі : на Лівобережжі Лісостепу (чорнозем малогумусний вилугуваний) 40 т/га гною: на Правобережжі Лісостепу (чорноземи глибокі опідзолені і темно-сірі лісові) 30 — 40 т/га гною.

На торфовищах, заплавах річок, а також для Полісся 40 т/га гною. У Степу, на Поліссі та Лівобережжі Лісостепу можна чітко визначити рівні норм добрив мінеральних.

Одинарні норми давали ріст врожаю до 100 ц/га. Подвійні норми до 200 ц/га , а ще вищі норми в Степу й на Поліссі підвищували ріст врожаю до 300 ц/га і більше.

В умовах виробництва також виявлений високий ріст врожайності в результаті внесених добрив, під капусту пізню.