Як впливають добрива на якість овочевої продукції

Блоги

Якість овочів певною мірою залежить від співвідношень елементів живлення і їх норм. При нестачі азоту порушується обмін речовин у рослині, зменшується їх якістьРазом з тим при надмірній кількості азоту вміст цукру зменшується вміст цукру, вітамінів і збільшується вміст азотних сполук. Фофорні і калійні добрива сприяють збільшенню цукру і аскорбінової кислоти ( вітаміну С ) в овочах.

Капуста. Спостереження за впливом добрив на якість капусти пізньої у різних грунтво-кліматичних зонах показало, що внесення добрив дещо зменшує вміст у головках капусти вітаміну С , в окремих випадках при цьому збільшується вміст цукру. Слід зазначити, що при вирощуванні капусти пізньої без зрошення, внесення добрив більш позитивно впливало на біохімічні показники, ніж при зрошуванні.

Вивчення впливу добрив , особливо азотних, на якість капусти показало, що норми добрив істотно не впливають на біохімічні показники капусти ранньої, тоді як у головках капусти пізньої при збільшенні норм азотних добрив зменшувався вміст сухої речовини, особливо цукру. Щодо впливу різних форм азотних добрив на врожайність і якість капусти пізньої, то вони істотно не впливають на хімічний склад капусти, проте перевагу слід надати сечовині.