Вплив фосфору в період садіння на малогумусному чорноземі

Різне

Результати досліджень показали, що пізня капуста реагує на внесення добрив добре, забезпечуючи при цьому високі прорости врожаю відмінної якості. Так, на чорноземі малогумосному вилугуватому в досліді з вивченням норм і співвідношення добрив одержано хороші результати. В парних комбінаціях найефективнішим виявилося внесення азотних, а також фосфорних добрив. Виявилось, що за три роки досліджень при такому застосуванні ріст врожаю становив 116 ц/га, тоді як при застосуванні азотних, а також калійних добрив — 72 ц/га.

Фосфорні добрива, а також калійні добрива не підвищували врожайності в порівняні з урожайністю на контролі. У цьому варіанті розвиток рослин навіть погіршився, що призвело в деякій мірі, до не великого зниження врожайності. Це дає підставу дійти висновкущо капуста насамперед реагує на внесення азоту, а потім фосфору. При внесенні подвійних норм добрив мали найвищу врожайність пізньої капусти 910 ц/га.

У північних районах Лісостепу і на Поліссі капуста найкраще реагувала на сумісне внесення як органічних, так і мінеральних добрив, забезпечуючи при цьому прирости врожаю 292 ц/га, в той час коли не вносили становив 232 ц/га. При застосуванні роздільного внесення капуста краще реагувала на мінеральні , ніж органічні добрива.