Грунти для овочевих культур

Різне

Щоб систематично одержувати  високі врожаї овочевих культур, грунт потрібно утримувати в такому стані, при якому складалися б найкращі умови для життя й розвитку рослин. Грунти повинні мати достатню кількість поживних сполук  у розчиненому стані, легко вбирати й затримувати воду, добре провітрюватись і забезпечувати більший доступ кисню, потрібного для розвитку коренів та мікроорганізмів. Основною властивістю грунту, яка має велике значення для застосування добрив, є механічний склад. За механічним складом грунти республіки поділяються на глинисті, суглинкові, піщані та супіщані.

Глинисті грунти багаті на поживні речовини, але мають погані фізичні властивості. Вони повільно прогріваються, містять велику кількість мулу, але недостатньо гумусу, тому запливають і легко ущільнюються. На них після дощів утворюється кірка, яка ускладнює доступ повітря до коренів.

Щоб поліпшити родючість глинистих грунтів, потрібно систематично вносити органічні добрива(гній, різні компости).

Суглинкові грунти характеризуються найсприятливішими для розвитку рослин фізичними властивостями: мають чітку виявлену зернисту структуру, добре вбирають воду і провітрюються, багаті на поживні речовини в доступній для рослин формі. Це найкращі грунти для вирощування овочевих.

Піщані грунти малородючі, але добре прогріваються. Водопроникливість їх дуже висока, тому поживні речовини легко вимиваються водою в нижні шари. Для їх поліпшення слід вносити органічні добрива. Підвищити родючість цих грунтів можна також висівом люпину на зелене добриво.